Varčevanje za pokojnino je vaša največja investicija

 

Ob načrtovanju varčevanja za pokojnino se nam poraja cel kup vprašanj: kdaj začeti, koliko varčevati, mesečna varčevanja ali enkratni zneski, koliko bo znašala vaša starostna pokojnina, kdaj predvidoma se boste upokojili,… Največjo dilemo pa predstavlja, kaj izbrati oz. katera oblika varčevanja je primerna za vas v tej poplavi produktov.  Vsak po sebi je namenjen določenemu cilju oz. tipu ljudi, kateri pa je je odvisno od vašega odnosa do tveganja, časovnega horizonta, preferenc glede likvidnosti in fleksibilnosti in vaše naložbene strategije.

Nekaj ključnih napotkov, ki jih je potrebno upoštevati pri pokojninskem varčevanju:

  • Z varčevanjem je potrebno začeti dovolj zgodaj, čas je največji kapital!
  • Vedeti morate kakšna je vaša pokojninska vrzel oziroma koliko dodatne rente boste potrebovali.
  • Nujno je potrebno prilagajanje pokojninskega načrta življenjskemu ciklu in finančnim spremembam tekom življenja torej prilagajanje rešitev NAM.
  • Časovno prilagajanje rešitev OKOLJU oziroma odzivanje na tržne spremembe.

In ker zajetje vsega tega v načrtovanje ne boste zmogli brez ogromne količine znanja in izkušenj s trga, vam kot najpomembnejši nasvet svetujem, da vam pri načrtovanju pomaga strokovnjak - neodvisni in etični osebni finančni svetovalec.

 

Že Albert Einstein je povedal, da je obrestnoobrestni račun najmočnejša vesoljna sila, zato z varčevanjem začnite pravočasno... Če namreč začnemo varčevati dovolj zgodaj (ob prvi zaposlitvi), lahko cilj dosežemo že z manjšimi mesečnimi zneski. Če začneš zgodaj varčevati, si lahko privoščiš tudi večje tveganje in posledično  na daljšo dobo višji donos. Za enak cilj nominalno 100.000€ pri 65. letih, bi 25-letnik moral varčevati 23,70€ mesečno pri 9% donosnosti (vplačal bi 11.376€), 45. letnik pa kar 156,53€ mesečno (vplačal bi 37.567€) ob isti donosnosti. Pa, če pomislimo, da lahko 45. letnik še bistveno manj tvega in bi morali zanj torej vzeti nižji donos?!

Kako varčevati?

Veliko finančnih gurujev svetuje, da svoje premoženje razpršimo v različne naložbene razrede. Del razpoložljivih sredstev lahko vložimo v nepremičnino in nam določena renta predstavlja najemnina. Druga taka alternativna naložba je naložba v žlahtne kovine kot so zlato, srebro, ipd. Naslednji naložbeni razred so vrednostni papirji, kjer le-te kupujemo preko oblik življenjskih zavarovanj, varčevanj v investicijskih skladih in drugih naložbah.

 

Najbolj razširjena oblika varčevanja preko zavarovalnic so klasična in naložbena življenjska zavarovanja in so primerna za tiste, ki bi radi po svoji smrti poskrbeli za svoje potomce ali druge dediče, zraven pa bi radi tudi privarčevali – del dogovorjenega mesečnega obroka gre za zavarovalno polico, del pa v naložbo. Naložbeni del v primeru doživetja dobimo na račun skupaj z morebitnimi donosi, z zavarovalnico pa se lahko dogovorimo tudi za rentno izplačevanje.

 

Za tiste, ki lahko za varčevanje namenijo le nekaj 10 pa do par 100 eur na mesec, so najprimernejša oblika varčevanja naložbe v vzajemne sklade. V njih je mogoče dosegati sorazmerno visoko donosnost ob sorazmernem nizkem tveganju (velika razpršenost naložb) ter vplačila prilagajati trenutnemu premoženjskemu stanju. Hkrati so sredstva tudi vedno likvidna.

 

Največ Slovencev ima še vedno svoj denar v nogavici in na banki. Vendar so to naložbe z zelo nizko oz. nično donosnostjo.

Priložnost zamujena...

V svojem življenju varčujemo za pokojnino samo enkrat in popravnega izpita za nazaj ni. Zato se moramo načrtovanja lotiti natančno in premišljeno. Večina ljudi se namreč ne zaveda, da bo pokojnina najdražja stvar v življenju.

 

Zato ne odlašajte z varčevanjem za pokojnino in začnite načrtovati ter varčevati ZDAJ s pomočjo izurjenega in k etiki zavezanega osebnega finančnega svetovalca!
 

 

 

Mag. Alenka Kreačič
Osebna finančna svetovalka