Vse je OK! Dokler nam nesreča ali bolezen ne onemogočita služenje denarja.

Delovno sposobnost lahko izgubimo začasno (smo na bolniški) ali pa trajno (se invalidsko upokojimo). V obeh primerih je naš mesečni dohodek, ki ga prejemamo z naslova delovnega razmerja, okrnjen. Včasih celo do te mere, da resno trpijo naše življenjske navade in smo prisiljeni k spreminjanju našega življenjskega sloga. 

Zato je temelj vsakega dobro zastavljenega finančnega načrta primerna ureditev zaščita delovne sposobnosti!

Delovna sposobnost nam omogoča, da zaslužimo denar in s tem preživljamo sebe in tiste, ki so od nas finančno odvisni. Če izgubimo delovno sposobnost, ne moremo več delati in služiti denarja. Delovno sposobnost lahko izgubimo začasno (bolniška) ali pa trajno (invalidska pokojnina). In glede na razne študije lahko rečemo, da so med 25. in 65. letom starosti možnosti za primer invalidnosti (posledica nesreče ali bolezni) veliko večje kot za sam smrtni primer.  


Poškodbe lahko utrpimo kadarkoli, na sprehodu, pri vožnji s kolesom, pri vožnji z avtomobilom, pri igri... in te poškodbe se lahko sanirajo hitro ali pa za rehabilitacijo potrebujemo zelo veliko časa. In niso samo poškodbe tiste, ki človeka prikrajšajo za delovno sposobnost. Po statističnih podatkih vsakih 40 minut enemu prebivalcu Slovenije na novo diagnosticirajo raka, pa RAK predstavlja samo 31% razlogov najpogostejših smrti v letu 2012 (Vir:  Zdravstveni statistični letopis 2012). Tu so še bolezni srca in ožilja, bolezni dihal,... Po statistiki bo skoraj 7 od 10 Slovencev za čas svojega življenja zbolelo za eno izmed najpogostejših težjih bolezni. In smrtnost pri hujših boleznih je okrog 50% v petih letih. Tisti, ki to preživijo, se ali vrnejo na delo ali invalidsko upokojijo. 

Glavni problem je IZPAD DOHODKA!

V primeru delovne nesposobnosti smo najprej na bolniški odsotnosti, kar že pomeni manjši izpad dohodka (delodajalec nam ne plača malice, potnih stroškov, ker ne delamo, ne moremo biti upravičeni do nagrad in stimulacij. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se bolniška redko izplačuje kot 100 % mesečna plača). Navadno z bolniško pridejo še stroški zdravil (alternative, zdravil z belega recepta, kreme, fizioterapije, ...). Če je poškodba ali bolezen tako huda, da obstaja sum, da se ne bomo več vrnili na delovno mesto, pa nas invalidska komisija označi za invalidskega upokojenca. V tem primeru nam ZPIZ izračuna našo invalidsko pokojnino, ki je odvisna od naše pokojninske osnove in delovne dobe. Po statističnih podatkih iz leta 2014, ki jih objavlja ZPIZ, je od vseh upokojencev kar 14,7% tistih, ki so invalidsko upokojeni. Povprečna invalidska pokojnina je v tem istem letu znašala 475,88 EUR.


Nesreča se lahko pripeti komurkoli in kadarkoli. In kot prav dobro veste, tudi bolezen ne izbira. Zato poskrbite za zaščito svoje delovne sposobnosti danes! 


Preverite, koliko je vredna vaša delovna sposobnost, kako si jo zagotoviti in koliko stane. 

 

Mag. Katja Majerle
Osebna finančna svetovalka