Koliko je vredna vaša delovna sposobnost?

 

 

Koliko je vredna vaša delovna sposobnost?

Pri zaščiti delovne sposobnosti se za ugotovitev potrebne zavarovalne vsote naslonimo na naše sedanje prihodke ter odhodke. Glede na našo pokojninsko osnovo in delovno dobo moramo izračunati, kolikšen bo znesek, ki ga lahko v primeru naše invalidske upokojitve v danem trenutku pričakujemo od države. Na drugi strani moramo opredeliti mesečni znesek, ki ga potrebujemo za nadaljevanje našega življenja. Ta znesek mora biti minimalno mesečna premija za dom ali oskrbo na domu (če le-to potrebujemo), k temu pa moramo prišteti še morebitne kredite, mesečne stroške za otroke in druge tekoče obveznosti, ki se nam s tem ne bi nič zmanjšale. Ko ugotovimo višino potrebne dodatne rente v primeru naše delovne nesposobnosti, smo bližje tudi izračunu zavarovalne vsote, ki jo potrebujemo. K tem prištejemo še znesek za prilagoditev življenjskega okolja oziroma življenjskih okoliščin.

Kako dolgo morate biti zavarovani?

Odgovor je preprost: najmanj dokler se ne upokojite!

Koliko pa vas to stane?

Odvisno od vaše starosti, zdravja, načina življenja (kajenje, nevarni športi), želene dobe. Ceno takšnih zavarovanj namreč zavarovalnica postavi glede na statistiko celotne populacije, torej glede na to, kakšna je statistična verjetnost, da se boste v dobi zavarovanja resno poškodovali ali zboleli za težjo boleznijo. Če se torej zavarujete mladi, je zavarovanje cenejše.

Še beseda o rešitvah na tem področju...

Ljudje smo nagnjeni h kupovanju celovitih oziroma paketnih rešitev, zato je pogosto, da stranke potrebne zavarovalne vsote kupijo v obliki življenjskega zavarovanja z varčevalno komponento in dodatnimi kritji (invalidnost, težje bolezni). Če gre za manjše zavarovalne vsote, je takšna izbira morda smotrna. Vsekakor pa je bolj pregledno, če ločijo komponente zavarovanj in  varčevanj in to sklenejo po ločenih produktih. Svetujemo torej nakup potrebne zavarovalne vsote za invalidnost kot riziko zavarovanje.
 
Odločitve glede zavarovanj morajo temeljiti na potrebah nas samih in tudi družine, naše starosti ter ekonomskih razmer. Poznamo namreč veliko oblik zavarovanj in žal ni enega samega zavarovanja, ki bi ustrezal nam vsem. Ker vlada na trgu prava poplava takšnih in drugačnih produktov, v kateri se težko znajdemo, predlagam, da za vas specifično rešitev poiščete s pomočjo strokovnjaka za osebne finance. Takšen strokovnjak pozna vse obstoječe produkte na trgu in ponudbo lahko prilagodi vam oziroma za vašo specifično situacijo sestavi rešitev, ki je za vas najbolj primerna.

Mag. Katja Majerle
Osebna finančna svetovalka