"Svoje delo dojemamo kot poslanstvo pomagati ljudem pri
uresničevanju njihovih finančnih ciljev. Pri tem pa ostajamo neodvisni in zavezani k iskanju najboljših rešitev za naše stranke."

Za nas ste vi na prvem mestu!

V Sloveniji je le peščica ponudnikov finančnega svetovanja. Mi se od ostalih zagotovo najbolj

razlikujemo po tem, da imamo največ prehojene poti, največ izkušenj ter da do vsakega posameznika

pristopamo individualno, neodvisno in vedno iščemo le tiste rešitve, ki so zanj najboljše.

Naš notranji kompas

Denar je mazivo, ki nam pomaga, da skozi življenje lažje drsimo, zagotovo pa ni sredstvo s katerim si lahko

zagotovimo srečno življenje. Veliko ljudi prekorači svoje meje, zapostavijo svojo družino in si celo uničijo

zdravje v tej dirki za bogastvom. Denar prepogosto izrabljamo za merjenje kakovosti življenja ter tistega, kar

imamo ali nimamo.

 

Mi vas želimo razbremeniti potrebe, da bi svojo energijo vlagali v skrbi zaradi pomanjkanja denarja. Ni nam

pomembno, kakšen je vaš socialni status, dohodek, ali ste mladi ali starejši, prav vsakemu izmed vas se

posvetimo z enako mero strokovnosti in z enakim zagonom. Vaša navada ravnanja z denarjem je

pomembnejša od njegove količine.

Poslanstvo

Živimo v času, kjer denar prepogosto izrabljamo za merjenje kakovosti

življenja ter tistega, kar imamo ali nimamo. Naša osnovna naloga je, da

ljudi razbremenimo potrebe, da bi svojo energijo vlagali v skrbi zaradi

pomanjkanja denarja. Zato nenehno ozaveščamo posameznike in

družine o pomembnosti finančnega svetovanja, načrtovanja in stabilne

finančne prihodnosti. To uresničujemo preko različnih medijev,

strokovnih delavnic in osebnega stika ter tako ključno prispevamo k

izboljšanju finančnega opismenjevanja v Sloveniji. Naše stranke

spremljamo na celotni poti, od prvih finančnih težav pa vse do končnih

ciljev, s skrbnostjo jim stojimo ob strani in tako dokazujemo, da smo

njihovi zavezniki.
 

Vizija

V letu 2020 želimo obdržati status vodilnih strokovnjakov na področju

osebnega finančnega svetovanja kot tudi stremeti k nenehni rasti in

razvoju finančnih storitev v slovenskem prostoru. To dosegamo z

dopolnjevanjem naše ponudbe storitev, z uspešnim sodelovanjem z

našimi poslovnimi partnerji ter individualnim, celostnim pristopom, s

katerim sooblikujemo nove smernice v svetu finančnega svetovanja.

Stranka je na prvem mestu in to je naše vodilo, od katerega ne

odstopamo nikoli. Preprosto zato, ker si naše stranke zaslužijo več!
 

Dolgoletne izkušnje

Naši svetovalci so visoko

izobraženi, z vsemi potrebnimi

licencami in dovoljenji za

opravljanje različnih storitev. Vodi

jih zavezanost h etiki in kolektivni

duh visokih moralnih načel.

V svojih vrstah imamo strokovnjake, ki tudi s 15 in 20-letnimi izkušnjami

sooblikujejo finančno industrijo

in hkrati skrbijo za stranke, ki so z nami

zadovoljne že vrsto let.

Neodvisnost

Pri svojem delu smo popolnoma

neodvisni, kar pomeni, da nas

pri delu usmerjajo dobrobit stranke,

iskanje optimalnih rešitev in

moralna odgovornost in nikakor

ne sodelovanje ali zavezništvo s

katerim koli poslovnim

partnerjem.
 

Strokovna ekipa

Naloge, ki nam jih narekuje

naše delo, opravljamo

po svojih najboljših močeh in

stremimo k temu, da tisto, kar

počnemo, opravimo učinkovito in

v čim krajšem času. S hitro odzivnostjo

in sposobnostjo prilagajanja

obvladujemo ovire, ki nam jih

postavljajo različne tržne in

zakonodajne zahteve.

Etičnost

Dobri medsebojni odnosi

so temelj za uspešno sodelovanje z 

našimi strankami, poslovnimi partnerji 

ter vsemi s katerimi

sodelujemo. Šele z dobrimi in

odprtimi medčloveškimi odnosi je

mogoče poslovno uspešnost

združevati z našim temeljnim

poslanstvom. Z iskreno

medsebojno komunikacijo si prav

tako olajšamo pot do iskanja

rešitev v vseh situacijah.

Z nami do urejenih osebnih in poslovnih financ.

S prijavo na obrazec vas neobvezno kontaktiramo.

Obvezen podatek*