Za vas imamo na voljo široko
paleto finančnih storitev

Kdor nima vizije za prihodnost, za vedno ostane v sedanjosti.

Izbira partnerja, ki vam bo pomagal pri načrtovanju

finančne prihodnosti vašega podjetja, je ravno tako pomembna

kot izdelava vašega poslovnega načrta.

Naša prihodnost je odraz dobrih ali slabih temeljev iz

preteklosti. Mi vam pomagamo pokrpati posledice

vaših slabih odločitev in vam tako usmerimo pogled v

boljši jutri. S tem razlogom smo razvili proces

svetovanja, ki je večplasten in individualen, pomagamo

pa si z našimi ekskluzivnimi storitvami, ki našim

strankam zagotavljajo doseganje različnih finančnih

ciljev.

 

Sprejmite dobre finančne odločitve s svetovalcem
INDIVIDA & Partnerji

Naročite se na sestanek
in se oglasite v naših
prostorih.

Z osebnim svetovalcem
sestavite svoj finančni načrt in
izberite ustrezno strategijo.

Optimizirajte svojo

strategijo in dosegajte

svoje finančne cilje.

Dolgoročno se dobra finančna odločitev obrestuje

Podjetju Bor d.o.o. že dlje časa na bančnem računu ostaja 150.000 evrov.
Podjetje si želi ustvariti zlato rezervo in si tako zagotoviti finančno varnost v primeru gospodarske krize.

Finančno stanje:

 

Zdrave finance podjetja

Redni mesečni prihodki

Zanemarljivo število neplačnikov

Predlagane rešitve:

 

Nakup mešanih vzajemnih skladov in

državnih ameriških zakladnih menic.

Aktualno stanje:

 

V obdobju enega leta

je Bor d.o.o. s svojo investicijo ustvaril

6-odstotni donos ob nizkem tveganju.

 

Denarna sredstva so podjejtu ves čas na voljo.